Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 100
2 02 Δασοκομία και υλοτομία 11
3 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 7
4 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 4
5 09 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 1
6 10 Βιομηχανία τροφίμων 323
7 11 Ποτοποιία 30
8 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 7
9 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 5
10 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 6
11 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 35
12 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 2
13 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 60
14 19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 1
15 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 15
16 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 6
17 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 54
18 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 1
19 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 94
20 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 8
21 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 6
22 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 12
23 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 1
24 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 1
25 31 Κατασκευή επίπλων 48
26 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 42
27 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 82
28 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 44
29 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 3
30 37 Επεξεργασία λυμάτων 12
31 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 40
32 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 6
33 41 Κατασκευές κτιρίων 129
34 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 67
35 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 558
36 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 648
37 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 2.437
38 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 3.835
39 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 98
40 50 Πλωτές μεταφορές 10
41 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 87
42 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 25
43 55 Καταλύματα 276
44 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 1.131
45 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 36
46 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 18
47 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 9
48 61 Τηλεπικοινωνίες 13
49 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 61
50 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 36
51 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 10
52 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 85
53 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 93
54 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 68
55 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 68
56 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 116
57 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 126
58 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 19
59 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 60
60 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 53
61 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 4
62 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 129
63 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 1
64 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 73
65 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 8
66 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 72
67 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 117
68 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 4
69 85 Εκπαίδευση 126
70 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 20
71 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 7
72 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 37
73 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 2
74 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 47
75 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 84
76 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 2
77 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 104
78 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 177
e-Επιμελητήριο 1.0.2.113
SGA