Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 57
2 02 Δασοκομία και υλοτομία 6
3 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 1
4 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 3
5 09 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 1
6 10 Βιομηχανία τροφίμων 161
7 11 Ποτοποιία 21
8 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 2
9 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 6
10 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 11
11 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 1
12 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 19
13 19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 1
14 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 10
15 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 4
16 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 11
17 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 1
18 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 29
19 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 5
20 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 4
21 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 6
22 31 Κατασκευή επίπλων 22
23 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 15
24 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 25
25 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 45
26 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 1
27 37 Επεξεργασία λυμάτων 11
28 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 25
29 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 6
30 41 Κατασκευές κτιρίων 76
31 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 54
32 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 124
33 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 221
34 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 1.222
35 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 1.128
36 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 49
37 50 Πλωτές μεταφορές 11
38 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 43
39 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 8
40 55 Καταλύματα 46
41 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 238
42 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 17
43 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 5
44 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 1
45 61 Τηλεπικοινωνίες 10
46 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 30
47 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 23
48 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 7
49 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 18
50 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 13
51 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 30
52 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 34
53 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 51
54 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 51
55 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 6
56 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 17
57 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 17
58 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 4
59 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 71
60 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 1
61 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 33
62 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 5
63 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 21
64 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 42
65 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 1
66 85 Εκπαίδευση 45
67 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 8
68 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 1
69 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 14
70 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 12
71 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 36
72 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 1
73 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 28
74 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 26
e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA